Přečti si mě!

julie.jpg

Petra Dvořáková: Julie mezi slovy

Pro děti 8–10 let
"Ahoj, jmenuji se Julie a je mi deset. Naši se nedávno rozvedli a my teď s tátou a Elou máme novou rodinu… S tetou, Jakubem a Vítkem. Ke vší smůle jsme se přestěhovali na vesnici a to je úplně jiné než bydlet v Praze. Nejsou tu vůbec žádná nákupní centra nebo výběrové školy. A holky tady na vesnici? Ty se vůbec nevyznají! Navíc mi život pořádně komplikují nejrůznější dospělácká slova, kterým nerozumím. Taky mě moc nebaví pomáhat tetě s myčkou a na zahradě, a tak vymýšlím, jak se tomu vyhnout. Mám na to sešitek Vofukovník, ale ten už je úplně popsaný, tak to všechno budu raději vyprávět vám."

Na pozadí krátkých poutavých příběhů kniha přináší výklad řady pojmů, které ze světa dospělých pronikají do světa dětí. Julie mezi slovy se dotýká tématu rozvodu rodičů a rozpadu rodiny i vytváření citových vazeb k novým partnerům rodičů a jejich dětem. Pro dětského čtenáře kniha otevírá naději na vyrovnání se s jednou z nejbolestnějších zkušeností dětství.

Zde naleznete další doporučené knihy, které jsme pro vás vybrali.

Seznamy doporučené literatury pro jednotlivé ročníky naleznete na tomto odkazu. formát .zip


hry.png

BOok! con je na spadnutí!

S tímto festivalem se setkáte na začátku listopadu v různých knihovnách po celé České republice. Na akcích se nebudete setkávat pouze s fantasy a sci-fi knihami a jejich autory či příznivci, ale taktéž s hrami všeho druhu. Srdečně vás zveme na besedy, larpy, deskovky, prezentace Wargamingu a samozřejmě knižní příběhy!

BOokCon, dříve Fantasy víkend v knihovně, startuje 4.–5. 11. 2016 také u nás!

Informace o festivalu


hudba.png

Čarování s pohádkou

Knihovnu navštěvuje stále větší množství rodičů s malými (předškolními) dětmi. Jsme si vědomi toho, že právě v tomto věku je možné pozitivně posílit vztah dětí k četbě a ke knihám.
Krajská knihovna již třetím rokem podporuje čtenářský projekt Čarování s pohádkou určený pro předškolní děti. V programu chceme vytvořit co nejpříjemnější prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře. Spojením pohádek a prvků muzikoterapie budeme rozvíjet i dětskou fantazii a osobnost. Součástí lekcí bude i doporučení vhodné literatury pro domácí poslech a předčítání.

Cíl: rozvíjet předčtenářské dovednosti u dětí, schopnost naslouchat a soustředit se na čtený či vyprávěný text, rozvoj slovní zásoby, vtažení do děje pomocí různých technik (hra na tělo, zpěv, rytmizace, hra na přírodní hudební nástroje, využití prvků muzikoterapie). Součástí programu bude i nabídka knih vhodných pro domácí předčítání.

Pro koho? Děti ve věku 4–6 let
Kde? Dětské oddělení KK v Pardubicích
Kdy? Vždy jednu sobotu v měsíci v čase 9.15–10.00, 10.15–11.00. Termíny lekcí: 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12. 2016 a 21. 1. 2017
Předplatné na 5 lekcí (září 2016 – leden 2017): 300Kč
Po dohodě s lektorkou je možné zúčastnit se i jednotlivé lekce (70 Kč)
Lektorka: Vendula Burkoňová
Přihlášky: Ke stažení Zde, také osobně na dětské oddělení, Mgr. Jitka Kyclová, telefon: 466 531 246
e-mail: zc.ecibudrap-anvohink|avolcyk.j#zc.ecibudrap-anvohink|avolcyk.j nebo zc.nokrub|aludnev#zc.nokrub|aludnev,


vv.png

Výtvarná soutěž o Maxův kufr

Máte výtvarné nadání a navíc rádi soutěžíte? Zúčastněte se výtvarné soutěže o Maxův kufr!
Východočeská galerie v Pardubicích společně s Krajskou knihovnou v Pardubicích pro Vás připravují výtvarnou soutěž, inspirovanou díly a životem Maxe Švabinského.
Záštitu nad výtvarnou soutěží převzaly: místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská a náměstkyně hejtmana, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová. Výstavu Max Švabinský a Rudolf Vejrych - Kozlov můžete shlédnout ve Východočeské galerii na zámku od 10. 8. do 13.11. 2016.
Oficiální vyhlášení soutěže proběhlo 10. 8. 2016 u příležitosti vernisáže výstavy Max Švabinský a Rudolf
Vejrych - Kozlov. Podrobné informace o průběhu soutěže a doprovodných programech naleznete od 10. 8. 2016 na webovém portále Východočeské galerie a Krajské knihovny v Pardubicích. (http://vcg.cz) (http://kkpce.cz/cs/).

V rámci Dne evropského kulturního dědictví 11. 9. 2016, proběhne ve VČG ve spolupráci se společností Kroužky Východní Čechy, bohatý doprovodný program propojující koncepci výtvarné
soutěže a výstavní expozice.

Pravidla soutěže:

• Soutěže se mohou zúčastnit jedinci nebo rodinné týmy dle stanovených věkových kategorií.
• Každý jednotlivec nebo tým může zaslat pouze jedno výtvarné dílo, vytvořené v jakémkoliv médiu.
Prostorové objekty budou fotograficky dokumentovány a zaslány na CD.
• Na zadní stranu Vašich prací uveďte Vaše jméno, věk, adresu, telefonní číslo, email, a zda si
vytvořené dílo po uzavření soutěže vyzvednete nebo ne.
• Vytvořené práce zasílejte na adresu: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3,
Pardubice 530 02 do 1. 11. 2016.

KATEGORIE SOUTEŽE
1. POŠLI POHLEDNICI (od 3 do 8 let)
Při cestování určitě navštívíš mnoho zajímavých míst. Pokus se nějaké z nich ztvárnit a pošli
nám svůj obrázek jako pohlednici.
2. RODINNÝ KUFR (od 8 let)
Zahraj si na architekta a vytvoř ideální objekt, ve kterém by si chtěl trávit volný čas. Nezapomeň, že
musí být vhodný pro všechny členy Tvé rodiny. Zamysli se i nad jeho vnitřním vybavením. V závěru svůj
výtvarný projev obohať o úvahu, ve které se zamyslíš nad využitím vytvořeného prostoru.
3. RODINNÝ DENÍK Z CESTY (rodinné týmy)
Zajisté prožíváte na cestách mnoho zážitků, pokuste se společně vytvořit deník z nějaké
Vaší cesty.


knihy1.png

Seznamy dětské literatury: 2016

Nabízíme ke stažení aktuální seznamy zábavné dětské literatury a anotace ke knihám a jejich autorům pro jednotlivé ročníky základních škol. Seznamy vytvořily knihovnice podle svých nejlepších zkušeností tak, aby děti četly rády.

Každoročně se na knižním trhu objeví celá řada kvalitní literatury, nicméně je obtížné si o ní udržovat přehled, natož doporučovat dětskému čtenáři.
Aby současné a moderní knihy nezůstávaly opomíjeny, členky Klubka KDK SKIP 08 společně vypracovaly seznamy dětské literatury pro jednotlivé věkové skupiny (6–15 let) s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Knihovníci v nich získají kvalitní pomoc v oblasti doplňování knihovního fondu a odborný materiál (výběrovou anotovanou bibliografii), který mohou nabídnout pedagogům a rodičům k dalššímu využžití. Základní jmenovité seznamy jsou doplněny anotovanými podrobnými soupisy. Vzhledem k tomu, žže seznamy pro některé ročníky jsou dosti obsáhlé, je v kažždém z nich zvýrazněno deset nejčtenějšších a nejzajímavějších titulů. Pro věkovou skupinu 12–15 let jsou anotace knih obohaceny medailonkem autora.
Seznamy dětské literatury“ jsou příspěvkem knihovnic z východních Čech ke Dni dětské knihy 2013.

Seznamy dětské literatury ke stažení, formát .zip


balony.png

Pomozte nám zlepšit stránky!

Projděte se po nových dětských stránkách a poraďte nám, co se vám líbí a co byste chtěli změnit.

Tudy k anketě

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License