Listopad

bookcon2018.png

Přihlášování na bookcon


sova.png

Čtenáři a knihovníci doporučují

V oddělení pro děti jsou k dispozici záložky ČTENÁŘI A KNIHOVNÍCI DOPORUČUJÍ. Stačí je jen umístit do knihy, kterou chcete doporučit dalším čtenářům. Nebo hledejte knihy s takovýmito záložkami a dobře si počtěte.
Záložky, které se budou vkládat do knih, najdete na malém i velkém dětském oddělení v období od 17. 9. do 30. 11. 2018.


sova.png

Besedy k osmičkovým výročím (1968)

Cyklus besed pro studenty a žáky základních škol s redaktorem českého rozhlasu a předsedou Sdružení Ferdinanda Peroutky Martinem Gromanem. Besedy v univerzálním sále pro pozvané třídy.
7. 11. – 8.30 – 9.30, 10.15 – 11.15


hudba.png

Zpívánky

Pořad písniček a říkadel pro maminky s dětmi pořádaný školičkou „Babymusic“.
Klubovna :
6., 13., 20., 27. 11. 2018
10 – 11.00 hod.


hudba.png

Čarování s pohádkou

Pohádka k prázdninám patří, využijte možnosti poslouchat a ještě si pohádku svým způsobem dotvořit. Nabízíme ochutnávku programu Čarování s pohádkou – zkušená lektorka propojí pohádku s prvky muzikoterapie. Pokud se vám bude pořad líbit, je možné se přihlásit k pravidelným setkáním.
Klubovna
24. 11. 2018
10.15 – 11.00


balony.png

Dračí doupě

Pravidelná setkání dětí zapojených do stolní rolové hry. Pomocí vyprávění stavíme společný příběh, který ožívá. Hráči se tak stanou jeho přímými účastníky. Tyto příběhy by jinak jen četli v knihách nebo viděli ve filmech.
sklep knihovny
1., 8., 22. 11. 2018
16.00 – 19.00


balony.png

Dnes na dětské oddělení dorazila první skautská pošta! Kdo bude další? :-)
Více k soutěži → https://goo.gl/68dYs8


Září

Klub deskových her v knihovně

Pro veřejnost

Datum : 26.9., 17.10., 21.11, 12.12. 2018 15:00-17:00
klubovna

hry.png

Současné deskové a karetní hry nejsou jen Člověče, nezlob se nebo Dostihy a sázky. Objevte moderní zábavu a přijďte se pobavit s přáteli či s rodinou! Moderní zábava pro všechny. A nejen zábava. Už u těch nejmenších podporuje hraní deskových her logické myšlení nebo komunikační dovednosti. K dispozici máme hry pro malé i velké pro zkušené i pro ty, kteří ještě do světa deskových her nepronikli. Vstup je umožněn i těm, kdo nejsou čtenáři knihovny !


hudba.png

Čarování s pohádkou

Knihovnu navštěvuje stále větší množství rodičů s malými (předškolními) dětmi. Jsme si vědomi toho, že právě v tomto věku je možné pozitivně posílit vztah dětí k četbě a ke knihám.
Krajská knihovna již třetím rokem podporuje čtenářský projekt Čarování s pohádkou určený pro předškolní děti. V programu chceme vytvořit co nejpříjemnější prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře. Spojením pohádek a prvků muzikoterapie budeme rozvíjet i dětskou fantazii a osobnost. Součástí lekcí bude i doporučení vhodné literatury pro domácí poslech a předčítání.

Cíl: rozvíjet předčtenářské dovednosti u dětí, schopnost naslouchat a soustředit se na čtený či vyprávěný text, rozvoj slovní zásoby, vtažení do děje pomocí různých technik (hra na tělo, zpěv, rytmizace, hra na přírodní hudební nástroje, využití prvků muzikoterapie). Součástí programu bude i nabídka knih vhodných pro domácí předčítání.

Pro koho? Děti ve věku 4–6 let
Kde? Dětské oddělení KK v Pardubicích
Kdy? Vždy jednu sobotu v měsíci v čase 10.15–11.00. Termíny lekcí: 22.9., 20.10., 24.11., 15.12. 2018, 26.1.2019
Předplatné na 6 lekcí (září 2018 – leden 2018 ): 300 Kč
Po dohodě s lektorkou je možné zúčastnit se i jednotlivé lekce (70 Kč)
Lektorka: Vendula Burkoňová
Přihlášky: Ke stažení Zde, také osobně na dětské oddělení, Mgr. Jitka Kyclová, telefon: 466 531 246
e-mail: zc.ecibudrap-anvohink|avolcyk.j#zc.ecibudrap-anvohink|avolcyk.j nebo zc.nokrub|aludnev#zc.nokrub|aludnev,


sova.png

Nabídka besed a lekcí pro školy

Ve školním roce 2018/19 jsme připravili širokou nabídku informačních lekcí a tematických besed, které se konají vždy ve STŘEDU, ČTVRTEK a PÁTEK od 10,00 hodin po vzájemné dohodě učitelů s knihovnicemi.
Bližší informace na tel. 466 531 246/245 nebo osobně na dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích. Další informace o programech najdete zde.


hudba.png

Zpívánky

Pořad písniček a říkadel pro maminky s dětmi pořádaný školičkou „Babymusic“.
Klubovna :
11., 18., 25. 9. 2018
10 – 11.00 hod.


Říjen

vv.png

Výtvarná dílna - znaky české státnosti

Znáte znaky naší státnosti? Víte, kde se vzal lev na českém znaku a kterému českému panovníkovi byl poprvé propůjčen? Pro menší děti budou připraveny šablony, starší děti budou tvořit samostatně. Seznámíte se knihou A. Ježkové Příběhy českých knížat a králů.
Klubovna
3. 10. , 24. 10. 2018
14.00 – 17.00


knihy1.png

NONSTOP čtení

Básničky a pohádky Jindřicha Balíka budou číst dětem knihovnice. Akce pro pozvané třídy z různých základních škol.
dětské oddělení
3. 10. 2018
8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30


knihy1.png

Autorské čtení s Petrou Braunovou

Oblíbená autorka knih pro děti i dospělé bude číst dětem z knihy „Dům doktora Fišera“.
Po diskuzi nad knihou bude prostor na povídání o práci spisovatele a na další otázky. Beseda je určena pozvaným žákům základních škol spolupracujících s knihovnou.
Univerzální sál
2. 10. 2018
8.30-9.30
10.00-11.00


sova.png

Besedy k osmičkovým výročím (1918, 1938, 1968)

Cyklus besed pro studenty a žáky ZŠ s redaktorem českého rozhlasu a předsedou Sdružení Ferdinanda Peroutky panem Martinem Gromanem. Besedy v univerzálním sále pro pozvané třídy
24. 10. – 8.30 – 9.30, 10.15 – 11.15
31. 10. – 8.30 – 9.30, 10.15 – 11.15
7. 11. – 8.30 – 9.30, 10.15 – 11.15


knihy1.png

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Výběr zajímavé literatury, knižní novinky, jednoduché anglické knihy a knížky k čtenářské hře Lovci perel, deskové hry na půjčení v klubovně, na požádání dětem pustíme pohádku.
29. 10., 9 - 18.00
30. 10., 9 - 12.00


Archív aktualit

vv.png

Výtvarná díla ,,Babí léto" - motýl a vlaštovka z papíru

Přijďte si vyzkoušet, jak důmyslně poskládat vlaštovku. Jak asi létá „hadí šipka, vzducholoď, sokol nebo létající ryba“? V naší výtvarné dílně najdete vše potřebné k výrobě a zdobení vlaštovek. Mladší zájemci si mohou vyrobit motýla z hedvábného papíru.
Klubovna:
19.9.2018
14:00-17:00


Červen

knihy1.png

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Žáci prvních tříd základních škol, kteří aktivně a celoročně spolupracují s dětským oddělením krajské knihovny, budou za přítomnosti pana krále Vendelína VIII. pasováni na čtenáře. Spolu s knížkou pro prvňáčka získají i poukaz na registraci v knihovně na jeden rok zdarma. Jedinečný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je organizován KDK SKIP ČR a jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Letos získá knihu rekordní počet prvňáčků - celkem 430 dětí z 8 pardubických základních škol, pasováno bude celkem 18 tříd. (ZŠ Pardubice – Prodloužená 283, Polabiny 2; ZŠ Benešovo náměstí 590, ZŠ Pardubice – Družstevní, Polabiny 1; ZŠ Pardubice – Spořilov, ZŠ Pardubice, Štefánikova; ZŠ a MŠ Klas Rosice; ZŠ a MŠ Pardubice – Pardubičky; ZŠ Pardubice, Studánka)

Universální sál
29., 30., 31. 5., 1. 6. 2018
5., 6., 7., 8. 6. 2018
9.00 – 9.45, 10:15 – 11.00 hod


balony.png

Vyhlášení pololetních výsledků soutěže Lovci perel

.

15.6. 8.00–11.30

Setkání účastníků čtenářské soutěže Lovci perel – pololetní vyhlášení výsledků aneb Začalo to v kině.
Každý čtenář, který přečetl alespoň jednu knihu, je zván na slavnostní pololetní vyhlášení výsledků soutěže. Na čtenáře čeká dobrodužná výprava za zajímavostmi z jedné velmi známé knihy. Bude otevřen Morionský trh.
Soutěž “Lovci perel“ pokračuje do 15. 11. 2019. Noví zájemci o četbu se stále mohou přidat.
Univerzální sál

balony.png

Morionský trh

Trh bude otevřen pro „lovce perel“, kteří si za naspořené knihovnické peníze (moriony) mohou nakoupit různé zajímavosti – modely letadel, knihy, časopisy, hry, drobné dárkové předměty (hračky, plyšáci, bižuterie).
Klubovna
18. – 23. 6. 2018

Červenec a srpen

balony.png

Příměstský tábor s angličtinou v knihovně

27.srpna - 31. srpna 2018

Milí rodiče, chcete, aby Vaše děti uměly dobře anglicky? Nespoléhejte jen na školní výuku! Nechte je nasát atmosféru anglicky mluvícího prostředí na našem příměstském táboře. Pomůžeme jim rozšířit si slovní zásobu a nebát se komunikovat, přiblížíme jim kulturu a sporty anglicky mluvících zemí tak, aby získaly chuť angličtinu aktivně používat. Dosáhnout toho chceme přirozeně zábavnou formou – pomocí her, písniček, zábavných výukových videí a v neposlední řadě četbou knížek v angličtině – část programu se totiž bude odehrávat v příjemném prostředí dětského oddělení pardubické krajské knihovny! Aby dětem nechyběl pohyb, stráví druhou část dne na hřišti, kde si budou moci vyzkoušet různé sporty typické pro anglicky mluvící země – např. rugby, irský nebo americký fotbal.

Kdy: 27. – 31. srpna 2018
Kde: Krajská knihovna v Pardubicích + různá sportoviště
Koho lze přihlásit: děti ve věku od 8 do 12 let (případně podle domluvy)
Cena za týden: 2200 kč (včetně oběda a svačiny), navíc musí mít každé dítě platnou kartičku do knihovny (cena registrace 60 kč)
Jak se lze přihlásit: přihláška a bližší informace jsou k dispozici na webu http://www.englishwithroy.webgarden.cz, nebo na dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Pernštýnské nám.

Souborná informace a přihláška ke stažení zde.

Klub deskových her s knihovnou

Pro veřejnost

Datum : 16.května 2018 15:00-17:00
klubovna

hry.png

Současné deskové a karetní hry nejsou jen Člověče, nezlob se nebo Dostihy a sázky. Objevte moderní zábavu a přijďte se pobavit s přáteli či s rodinou! Moderní zábava pro všechny. A nejen zábava. Už u těch nejmenších podporuje hraní deskových her logické myšlení nebo komunikační dovednosti. Zapomeňte na počítač nebo televizi. Ve spolupráci s pardubickou Krajskou knihovnou vám občanské sdružení Larpard nabízejí možnost zahrát si se svými dětmi některou z řady deskových her. K dispozici máme hry pro malé i velké pro zkušené i pro ty, kteří ještě do světa deskových her nepronikli. Vstup je umožněn i těm, kdo nejsou čtenáři knihovny!


Přečti si mě!

TTolar.jpg

James Krüss: Tim Tolar aneb Prodaný smích

Pro mládež 10–14 let

Tim Tolar je výjimečný malý chlapec, který se umí smát nenapodobitelným zvonivým smíchem. Jednoho dne se na dostizích seznámí se záhadným baronem, který mu radí, na které koně sázet. Tim vyhrává a tajemný cizinec mu nabídne výměnu. Za zvonivý smích schopnost vyhrát každou sázku. Tim neodolá a svého smíchu se vzdá. Od té chvíle vyhrává každou sázku, jenže již brzy pochopí, že jeho smích byl nad veškeré zlato. Vydá se proto do světa hledat ďábelského cizince, aby od něj svůj smích získal zpátky.
Krásný příběh pro společné čtení rodičů s dětmi o tom, že peníze nejsou všechno.

Zde naleznete další doporučené knihy, které jsme pro vás vybrali.

Seznamy doporučené literatury pro jednotlivé ročníky naleznete na tomto odkazu. formát .ziphudba.png

Čarování s pohádkou

Knihovnu navštěvuje stále větší množství rodičů s malými (předškolními) dětmi. Jsme si vědomi toho, že právě v tomto věku je možné pozitivně posílit vztah dětí k četbě a ke knihám.
Krajská knihovna již třetím rokem podporuje čtenářský projekt Čarování s pohádkou určený pro předškolní děti. V programu chceme vytvořit co nejpříjemnější prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře. Spojením pohádek a prvků muzikoterapie budeme rozvíjet i dětskou fantazii a osobnost. Součástí lekcí bude i doporučení vhodné literatury pro domácí poslech a předčítání.

Cíl: rozvíjet předčtenářské dovednosti u dětí, schopnost naslouchat a soustředit se na čtený či vyprávěný text, rozvoj slovní zásoby, vtažení do děje pomocí různých technik (hra na tělo, zpěv, rytmizace, hra na přírodní hudební nástroje, využití prvků muzikoterapie). Součástí programu bude i nabídka knih vhodných pro domácí předčítání.

Pro koho? Děti ve věku 4–6 let
Kde? Dětské oddělení KK v Pardubicích
Kdy? Vždy jednu sobotu v měsíci v čase 10.15–11.00. Termíny lekcí: 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6. 2018
Předplatné na 6 lekcí (září 2016 – leden 2017): 300 Kč
Po dohodě s lektorkou je možné zúčastnit se i jednotlivé lekce (70 Kč)
Lektorka: Vendula Burkoňová
Přihlášky: Ke stažení Zde, také osobně na dětské oddělení, Mgr. Jitka Kyclová, telefon: 466 531 246
e-mail: zc.ecibudrap-anvohink|avolcyk.j#zc.ecibudrap-anvohink|avolcyk.j nebo zc.nokrub|aludnev#zc.nokrub|aludnev,


soutez.png

"Kde končí svět 2017–2018", literární a výtvarná soutěž

.
Krajská knihovna v Pardubicích a KDK SKIP ČR vyhlašuje další ročník soutěže Kde končí svět, motivovanou vztahem lidí a zvířat s titulem "Já jsem tvůj člověk“. Soutěž má výtvarnou a literární část. Pravidla soutěže a podrobná témata naleznete zde:

Podklady pro literární část. Uzávěrka je 15. prosince 2017.

Podklady pro výtvarnou část. Uzávěrka je 28. února 2018.


balony.png

Pomozte nám zlepšit stránky!

Projděte se po nových dětských stránkách a poraďte nám, co se vám líbí a co byste chtěli změnit.

Tudy k anketě


Další Aktuality

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License