2013

Noc s Andersenem a se skřítky

3.-4. 4. 2013

Krajská knihovna v Pardubicích se 5. dubna 2013 připojila již ke 13. ročníku celorepublikové akce s názvem „Noc s Andersenem“. České knihovny ji každoročně připravují na podporu dětského čtenářství. Pardubická knihovna dětem tentokrát nabídla výlet do světa skřítků.
„Malí čtenáři se seznámili nejen s tím, jak skřítci vypadají a jak žijí, ale také se mohli skřítky stát a ocitnout se v kouzelné zemi elfů, trpaslíků a trollů. Ve sklepení knihovny pro ně skřítci připravili nejrůznější úkoly a čekala je také výprava za pokladem ukrytým na pardubickém zámku. Děti si také samy skřítka vyrobily a poslechly si pohádky včetně autorského čtení Nikoly Švábové. O půlnoci se pak uskutečnila audience u královny všech skřítků, při které byly samy děti na skřítky pasovány a získaly poklad v podobě drahých kamenů a dobrot,“ popisuje průběh nevšední akce Iveta Komárová z oddělení regionálních a kulturních služeb. Podle knihovnic, které se během noci dětem věnovaly, zbyl čas i na hostinu, volný program i kontakt s ostatními knihovnami zapojenými do Noci s Andersenem.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656127524044"}}

Pasování prvňáčků 2013

Naše knihovna se každoročně zapojuje do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka", kterým knihovny ČR (SKIP ČR) podporují dětské čtenářství. Prvňáčci jsou na konci školního roku pasováni na čtenáře
Již pátým rokem se několik prvních tříd stává těmi, které se mohou těšit na pasování na čtenáře. Po té, co třída navštěvuje knihovnu a poznává dětské knihy, je na konci školního roku přijata panovníkem Vendelínem do království knih. Připraví si krátký program, kde prokazuje své čtenářské schopnosti. Prvňáčci jsou pak pasováni na Rytíře-ochránce knih a vědění. Získávají také jedinečnou knihu, která je napsána pouze pro tento účel. Vydání knihy zajišťuje SKIP ČR a děti (starší čtenáři), které se zapojí do akce Čtení pomáhá. Svými hlasy podpoří projekt Knížka pro prvňáčka a ze společně získaných peněz může kniha spatřit světlo světa. Ta letošní byla od Radka Malého a ilustrátorky Alžběty Skálové.
Letos se do programu Pasování a Knížka pro prvňáčka zapojilo osm tříd ze ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590, ZŠ Štefánikova, ZŠ Pardubice- Studánka.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656138239953"}}

Setkání účastníků hry Lovci perel aneb Nebuď lichej!

15. 6. 2013

Setkání lovců perel Pardubického kraje a vyhodnocení celé soutěže
V sobotu jsme se setkali v knihovně u výjimečné příležitosti: uzavírali jsme celoroční hru nazvanou Lovci perel, která byla určená dětem od 6 do 16 let. Pro všechny, kteří přečetli alespoň jednu knihu, bylo uspořádáno zábavné odpoledne, kde jsme vyhlásili a odměnili nejlepší lovce kvalitními knihami a dalšími předměty od sponzorů.
Součástí vyhlášení bylo scénické čtení z knihy Tobiáš Lolness, před knihovnou si účastníci mohli vyrobit vlastního lichožrouta s výtvarnicí Galinou Miklínovou, zahrát deskové hry, navštívit dinosauří výstavu a mnoho dalších aktivit.
Lovci, kteří sevyhodnocení nemohli zúčastnit, si mohou vyzvednout své perly na dětském oddělení do konce října 2013. Čeká na ně i balíček odměn.
Co víme jistě? Chceme Lovce perel vyhlašovat i příští rok!

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658044536239"}}

Deskovky poprvé po prázdninách

12. 9. 2013

V půlce září jsme pro čtenáře a jejich kamarády připravili odpoledne s deskovými a karetními hrami. A bavili jsme se náramně.
Od tří do půl páte se velké dětské oddělení proměnilo v hernu, kde se rozehrály nakonec čtyři skupinky a vyzkoušely si moderní společenské hry. Přítomni byli i lektoři z občanského sdružení Larpard, kteří poradili s hrami, vysvětlili pravidla a také si s námi zahráli. Vedle napínavé stavby Metra jsme tak mohli zachraňovat artefakty Zakázaného ostrova nebo bojovat o Dračí srdce. Budeme se těšit zase příště!

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658053122438"}}

Vendelínova klubovna se otevřela dětem!

30. 9. 2013

Poslední zářijový den jsme oslavili otevřením klubovny pro děti. Vznikl tak prostor, kde se budeme moci setkávat nejen s knihami.
Týden knihoven jsme u nás na dětském oddělení zahájili velmi slavnostně. Otevřeli jsme s několika třídami novou klubovnu pro děti, která jim bude sloužit k odpočinku i studiu. U přestřižení pásky byly přítomné i Ing. Jana Pernicová, zástupkyně hejtmana Pardubického kraje a ředitelka naší knihovny. Vendelínova klubovna - tak se nový prostor jmenuje - přivítala děti s knihami a hrami. Nabídla tak první ochutnávku programů, které bude klubovna dětem i rodičům nabízet: výtvarné a rukodělné dílny, zpívánky, čtení s babičkou, deskové a karetní hry. Klubovna vznikla v prvním patře v prostoru dětského oddělení kousek od schodiště a je otevřená každý všední den kromě úterý od 13.00 do 17.30 hodin.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658053207028"}}

Autorské čtení s Kateřinou Pojkarovou

2. 10. 2013

Pardubická spisovatelka fantastické literatury Kateřina Pojkarová představila svoji novou knihu Zapomnění.
Setkali jsme se ve sklepení naší knihovny, abychom vyslechli příběh hlavní hrdinky Kayly, ale také se mohli aspoň na chvíli stát součástí příběhu. Kateřina Pojkarová si pro děti vybrané třídy připravila besedu se čtením, ale také několik úkolů, pomocí kterých se děti mohly pokusit zúčastnit se závěrečného klání. Vítěz si domů odnesl knihu s autorčiným podpisem.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658400092216"}}

Den pro dětskou knihu 2013

30. 11. 2013

V sobotu se otevřely brány Krajské knihovny všem zájemcům, kteří s námi chtěli vychutnat začátek adventní doby. Ale především dětem.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program: vedle prohlídky knihovny jste mohli v jejích prostorách potkat postavy z adventního putování od rybáře Ondřeje přes Barborku a Lucii až ke Třem králům kráčejícím do Betléma. Vedle čtení příběhů a vyrábění vánočních stromků jste mohli vyslechnout autorskou besedu spisovatelky Kateřiny Pojkarové z její nové knihy Zapomnění, věnovat knihu a do ní vlastoručně vyzdobit záložku, získat bezplatné členství v knihovně na jeden rok, zazpívat písně a také třeba navštívit galerii na zámku či na Příhrádku. Děkujeme za hojnou účast, která smíchem a pohodou prozářila poslední listopadový den. A těšíme se na nová setkání!

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658439036062"}}

Mikuláš navštívil knihovnu!

5. 12. 2013

Mikuláš se svým doprovodem zavítal mezi dětské čtenáře. 5. 12. v podvečer navštívil Mikuláš i dětské oddělení knihovny. Podělil dárky a dobrotami přes dvacet dětí, které mu pověděly básničku, zazpívaly písničku nebo předaly obrázek. Společnost mu při tom dělala sličná anděla. Oba se nechali slyšet, že letos byly děti docela hodné a že se těší zase příští rok na to, jak všechny ty ratolesti povyrostou.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658397632666"}}

Sbírka knih na Den pro dětskou knihu

9. 12. 2013

Krajská knihovna v Pardubicích uspořádala sbírku knih a podařilo se jich získat asi tisíc! ZŠ Npor. Eliáše v Pardubicích se originálním způsobem zapojila do sbírky knih organizované při příležitosti Dne pro dětskou knihu Krajskou knihovnou v Pardubicích. Do sbírky se zapojilo třináct tříd a nasbíralo přes tři sta knih; nejvíce knih poskytla třída 5. C (48 knih), dále pak 1. B (36), 6. A (34), 1. A (25), 3. A (20), 2. D (20), 7. A (17), 4. A (13), 2. A a 4. C (12) a další drobné dary z ostatních tříd od žáků i od rodičů.
Knihy dále putovaly do rukou seniorů z o.s. SenSen, kteří je balili do vánočních papírů a připravovali k distribuci do potřebných organizací, jako jsou nemocnice, dětské domovy a asylové domy pro matky s dětmi.
Ochotným dárcům děkujeme a věříme, že knihy udělají všem obdarovaným radost.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656140413753"}}

Prosincové výtvarné dílny

11. 12. 2013

Několikrát do měsíce se na dětském oddělení otvírají výtvarné a rukodělné dílny pro děti i rodiče.
S pořádáním dílen nám pomáhají senioři s o.s. SenSen a díky spolupráci tak můžeme nabídnout a vyzkoušet celou řadu zajímavých výtvarných technik. V prosinci jsme tak mohli vyrábět čerty z keramické hlíny, vánoční ozdoby z těsta a prostřihované papírové hvězdy. 11122013

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658467428171"}}
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License