2014
pf14.jpg

Hvězdné války

V týdnu 10. - 15. 2. 2014

O jarních prázdninách proběhla na dětském oddělení pátrací hra z prostředí Hvězdných válek (Star Wars).
Děti si mohly prohlédnout modely hvězdných lodí z tohoto světa a také knihy a časopisy, které se Hvězdným válkám věnují. Knihovnice připravily pátrací hru, v níž si děti mohly vyzkoušet práci s informacemi, dozvěděly se řadu zajímavostí a mohly si domů odnést odměnu.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658473019305"}}

Zážitková beseda se spisovatelkou Kateřinou Pojkarovou

18. 3. 2014

Pardubická autorka knih pro mládež Kateřina Pojkarová s dětmi prožila příběh z její knihy Zapomnění. Sklepení naší knihovny se na chvíli proměnilo v místnost hradu Karmalech, kde se Kayla, hlavní postava příběhu Zapomnění, setkala s dětmi a vyprávěla jim o každoročním klání mezi bojovníky různých panství. Kromě úryvků z knihy si účastníci mohli vyzkoušet práci s textem a vyptat se autorky na nejrůznější informace - o knihách, o psaní a inspiraci, o ní samotné.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656131514464"}}

Vyhlášení čtenářské rodiny roku 2013

25. 3. 2014

V březnu - měsíci čtenářů se každoročně vyhlašuje čtenář roku. Letos jsme vyhlašovali také čtenářské rodiny. Letos jsme vyhodnotili tyto nejlepší čtenářské rodiny: Kvičkovi, Culkovi a Švandovi z Pardubic a též rodinu Rouskovu z Hrochova Týnce.
V kategorii Nejlepší dětský čtenář byli vyhodnoceni jako nejaktivnější čtenáři Vojtěch Váňa a Silvie Urbanová.
Kromě krásných odměn byla pro oceněné připravena muzikoterapeutická dílna „Pohádka trochu jinak – Jak se probouzí hora“. Tento krásný zážitek připravila ve sklepení knihovny lektorka Mgr. Markéta Havlová.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658400557536"}}

Noc s Andersenem, Ferdou Mravencem a komisařem Vrťapkou

4.-5. 4. 2014

Nocování v knihovně, které se uskutečnilo z pátku na sobotu 4. - 5. 4., se letos neslo v duchu hned několika oblíbených knižních postaviček a nabídlo bohatý program.
Noci s Andersenem se letos účastnilo dvacet malých čtenářů. Celá akce byla laděna na motivy psího detektiva, komisaře Vrťapky z pera Petra Morkese: děti se s ním vydaly vyřešit jeden zapeklitý případ ztraceného Pohádkovníku. Vedle toho jsme ale chtěli také vyzdvihnout letošní stodesáté výročí Ondřeje Sekory, proto se děti navíc setkaly i s postavami jeho knih, s Ferdou Mravencem, Broukem Pytlíkem, Beruškou, cvrčkem a dalšími.
Četli jsme si příběhy, vyráběli broučky a malovali louku. Mezi knihami jsme usínali až po půlnoci.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658053314810"}}

Soutěž Kde končí svět? 2013/14 má své vítěze

11. 4. 2014

V pátek 11. 4. se v Krajské knihovně v Pardubicích uskutečnilo slavnostní předávání cen výtvarné a literární soutěže s podtitulem "Nejmoudřejší je číslo". Do soutěže se zapojilo přibližně sto padesát dětí všech věkových skupin, oceněno pak bylo padesát dva jednotlivců a kolektivů. Ti si z knihovny vedle diplomů a pěkných cen také mohli odnést jedinečný zážitek v podobě programu podpořeného z nadace Thing Big jménem Živé knihy, kde se děti mohly ponořit do příběhu Harryho Pottera, vyzkoušet si některá zaklínadla, lektvary a především famfrpál. Práce dětí budou od května vystaveny v prostorách dětského oddělení krajské knihovny.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658400720416"}}

Proběhlo u nás regionální kolo soutěže Kde končí svět? 2013/14

13. 5. 2014

se v Krajské knihovně v Pardubicích sešlo 39 vítězů regionálního kola soutěže KDK Pardubického a Kralovehradeckého kraje Kde končí svět? 2013/2014. Do literární části postoupilo 6 knihoven a hodnotilo se celkem 12 prací. Do části výtvarné knihoven 11 a oceněny byly Městská knihovna Litomyšl, Městská knihovna ve Svitavách a Krajská knihovna v Pardubicích. Pro vítěze byl připraven nabitý program - projížďka parníkem Arnošt i piknik v parku, prohlídka pardubického Přihrádku, kaple a sálů pardubického zámku, také dětské oddělení naší knihovny. Následoval vrchol celého dne: slavnostní vyhlášení. Na závěr měly děti možnost popovídat si o knihách a obrázcích v nich s ilustrátorkou a spisovatelkou Markétou Vydrovou a krásný den zakončil hudební doprovod člena kapely ENTENTÝKY.
Projekt byl realizován za podpory: SKIP, Klubu dětských knihoven SKIP 08 a SKANSKA.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656131753814"}}

Společné čtení 1. a 9. třídy

23. 5. 2014

V pátek 23. 5. 2014 k nám zavítala první a devátá třída ze ZŠ Pardubice, Benešovo nám. S knížkami a oblíbenými dětskými spisovateli jsme pak strávili příjemné dopoledne. Spolupráce mezi 1. a 9. třídou probíhala po celý rok. Jejím cílem bylo zpříjemnit nástup do školy malým prvňáčkům – každý z nich měl svého deváťáka. Končícím studentům byla dána příležitost předat své bohaté zkušenosti se školní docházkou těm malým. Projekt sestával z pravidelných návštěv ve třídě, kdy si vzájemně četli, malovali a vyústil týdnem, kdy výuku vybraných předmětů převzali v první třídě deváťáci. Závěrečná hodina se uskutečnila v krajské knihovně. Čtyř až pětičlenné skupiny si mohly vybrat jednoho z nabízených autorů píšících knížky pro začínající čtenáře(P. Šrut, Z. Pospíšilová, I. Březinová, H. Doskočilová, A. Lindgrenová, P. Čech). Úkolem bylo vybrat si jednu knihu od daného autora, přečíst si ukázku, krátce se seznámit s dějem i s životopisem autora a vytvořit informační plakát. Plakáty budou k vidění na dětském oddělení krajské knihovny po celé prázdniny. Začátkem června budou prvňáci pasováni na čtenáře knihovny, získají knížku pro prvňáčka a průkazku do knihovny zdarma.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658538583286"}}

Dětský den a Lovci perel

30. 5. 2014

V Krajské knihovně v Pardubicích se sešli účastníci čtenářské soutěže Lovci perel. Knihovnice si pro ně společně s projektem Živých knih připravily zábavný a dobrodružný program. Ten se skládal z prohlídky knihovny, putování s Hobitem "Tam a zase zpátky", vyhlášení průběžných výsledků soutěže a předávání cen a nakonec bohatá hostina.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656269501454"}}

Děti byly pasovány na rytíře krásného slova!

19. 6. 2014

Žáci prvních tříd základních škol, kteří se aktivně zapojili do celoroční spolupráce s dětským oddělením krajské knihovny, byly za přítomnosti pana krále Vendelína VI. pasováni na čtenáře.
Spolu s průkazem čtenáře Krajské knihovny v Pardubicích, který obdrží zdarma, jim bude předána i knížka pro prvňáčka. Tuto jedinečnou knihu získávají pouze čtenáři zapojení do celonárodního projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Letos získá knihu celkem 210 prvňáčků. (ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí, ZŠ Štefánikova Pardubice, Základní škola Pardubice – Spořilov)

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658194607738"}}

S pohádkou do světa fantazie

30. 6. 2014

Během měsíce května a června se uskutečnily lekce arteterapie a muzikoterapie. Děti si prožily dvě pohádky z knihy Příběhy hradů a zámků, které zpracovala Martina Drijverová na motivy národních pohádek východoevropských národů.
Svět literatury je dobrodružný a bohatý a o tom se malí čtenáři mohli na vlastní oči i uši přesvědčit. Lekce budou následovat až do listopadu. V lednu se pak návštěvníci knihovny mohou těšit na výstavu obrázků a výtvorů, které vznikají na společných setkáních. Celý projekt vznikl díky finančnímu daru EOP Opatovice a.s., je podporován i Pardubickým krajem.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658606640371"}}

Putování na Karmalech

26. 8. 2014

Knihovna pořádala zážitkový jednodenní výlet na Kunětickou horu pro děti ve věku 10 – 15 let. Průvodcem nám byl fantasy příběh z knihy pardubické spisovatelky Kateřiny Pojkarové jménem Zapomnění.
Společně s jejími hrdiny jsme se stali jeho součástí, vyzkoušeli některé středověké činnosti, např. střelbu z luku nebo boj mečem, a poslechli jsme si úryvky z knihy od samotné autorky. Nezastavil nás ani déšť a vítěz soutěží si domů odnesl - po zvyku karmalešských turnajů - vlněné ponožky. :-)

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658190687400"}}

Po stopách Pernštejnů

27. 8. 2014

V rámci příměstského tábora jsme se setkali s úmyslem dozvědět se něco víc o historii Pardubic.
Zábavným způsobem jsme si představili slavný šlechtický rod, který se zasloužil o rozkvět Pardubic i hospodářství ve středověku. Navštívili jsme zámek a Vojtěchovu hrobku a porozhlédli jsme se po domech na Pernštýnském náměstí. Odbornými průvodkyněmi nám byly historičky Zuzana Růžková a Helena Slepičková.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656269100054"}}

Tvoříme mandaly - objevujeme sebe.

28. 8. 2014

Výtvarné tvoření pod vedením lektorky Evy Mašínové. Mandala není jen slovo pocházející ze staroindického jazyka sanskrtu, ale způsob sebevyjádření - a právě o to v našem výtvarném tvoření šlo.
Děti na začátku dostaly úkol nakreslit na papír svůj vnitřní život, který ale měl zůstat u abstraktních tvarů. Potom přišly na řadu barvičky, ze kterých vznikly první obrazy. Děti pak z celého výtvoru vybíraly malé kousky a ty přenášely do samotných mandal. V závěru jsme společnými silami vytvořili mandalu ze sušenek, čokolády, popkornu a bonbónů, načež jsme ji samozřejmě snědli.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658606883071"}}

Nonstop čtení

6. 10. 2014

U příležitosti 18. ročníku Týdne knihoven jsme na dětském oddělení připravili program pro školy, dopolední nonstop čtení se zajímavými hosty.
Letošní rok patří muzejním knihovnám a také připomínce vypuknutí První světové války. Odborníky, kteří s dětmi diskutovali, byli Helena Slepičková a
Mgr. Jan Tetřev z Východočeského muzea v Pardubicích a Mgr. Zuzana Růžková s Bc. Zdeňkou Kratochvílovou z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658538364146"}}

Beseda s Pavlem Čechem

7. 10. 2014

navštívila nši knihovnu autor, spisovatel, ilustrátor a muž mnoha dovedností Pavel Čech.
Na besedu spojenou s autogramiádou byly pozvány dvě třídy, které si poslechly jeho vyprávění o tom, jak vznikají jeho knihy.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658400810116"}}

S pohádkou do světa fantazie

22. 11. 2014

„Dítě se nenarodí nahé, je ověnčeno starými tradicemi a tisíciletými instinkty. Má přirozenou touhu naslouchat příběhům, zpívat, malovat a tančit. Pohádka vytváří duši
dítěte.“ (Karel Čapek)
Skupinka dětí, které společně absolvovaly lekce muzikoterapie a arteterapie, nám dokázala, že vnímání krásy a hudby máme všichni společné. Děti prožily 12 lekcí – 6 pohádek zhmotněných ve výtvarné podobě i v hudebním provedení. V lednu budou k vidění obrázky, fotografie z jednotlivých lekcí a prezentace Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Projekt vznikl na podporu rozvoje čtenářství, který proběhl díky finančnímu daru EOP Opatovice a.s. a za přispění Pardubického kraje.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658191331780"}}

Den pro dětskou knihu a Vánoce ve světě

29. 11. 2014

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656141892113"}}

Ve sklepení knihovny je Dračí doupě!

Od října se v knihovně otevřel kroužek pro děti nad deset let jménem Dračí doupě. Pět malých hrdinů vstoupilo do světa fantazie a postavilo se zlu. Dračí doupě je vyprávěcí kooperační hra na hrdiny. Patří mezi hry zvané RPG, kde hráči zaujímají role postav z dobrodružných příběhů a společně vytvářejí nové, jedinečné vyprávění. V knihovně se sešlo pět dětí a společně s naším vypravěčem se ocitlo ve fantasy světě plném kouzel, tajemných bytostí a zázraků. Zatím zachránili kupcovu dceru před skřety a kostlivci, uvidíme, jak si povedou dál. :-) 9102014

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658579451302"}}

Mikuláš zavítal do knihovny!

5. 12. 2014

Měli jsme v pátek v knihovně vzácnou návštěvu: Mikuláše, anděla a dva čerty.
Jak se ukázalo, děti zřejmě dost zlobily, protože se čertů vydatně bály, ovšem básně a písně Mikulášovi krásně předvedly. Z knihovny si odnesly nejrůznější dobroty a také předsevzetí, že příští rok už budou určitě hodnější.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656131247654"}}

Vánoční besídka s mateřskou školou

17. 12. 2014

Děti z MŠ Teplého zavítaly do knihovny na vánoční besídku.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658472852875"}}

Sněhuláci

22. 12. 2014

Když nebyl venku sníh, aby bylo z čeho stavět sněhuláky, vyrobili jsme si v knihovně vlastní - a to pomocí obtisků a barviček. Vyrobit si partu sněhuláků nakonec nebylo nijak obtížné: vzali jsme prstové barvy a pomocí palců a ukazováčků vytvarovali tělíčka budoucích panáčků. Tenké pero a trocha červené pak našim malým kamarádům dodaly na těch správných výrazech - a milé obrázky byly na světě.
Se "stavěním" sněhuláků nám pomohly seniorky z občanského sdružení SenSen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License