2015

Vyhlášení výsledků soutěže Lovci perel za rok 2014

23. 1. 2015

V průběhu celého minulého roku probíhala na dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích čtenářská soutěž nazvaná Lovci perel. V předešlém roce, kdy se soutěž v naší knihovně uskutečnila poprvé, se zapojilo 156 dětí, které nasbíraly přes devět set perel. V roce 2014 se děti zapojily v podobném počtu a se stejnou úspěšností.
Každý, kdo přečetl alespoň jednu knihu, byl zván na slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo 23. ledna 2015 v universálním sále Krajské knihovny v Pardubicích. Nejúspěšnější čtenáři byli vyhodnoceni v kategoriích 1.–3. třída, 4.–5. třída, druhý stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázií. Součástí programu byl i interaktivní pořad s knihou Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu, který připravilo sdružení Živé knihy a poskytlo tak hravý zážitek s výrobou i konzumací dobrot. Zapojila se také čokoládovna U Bajera a ve svých prostorách umožnila setkání dětí s majitelem legendární továrny Willy Wonkou.
Celkový počet nasbíraných perel: 1264
Celkový počet dětí, které se přihlásily: 140
Kusů knih: 1264
Druhů knih: 339

Vítězové v jednotlivých kategoriích:
1.–3. třída: Tereza Nejezchlebová a Alžběta Rousková, po 34 knihách
4.–5. třída: Josef Janko, 56 knih
6. třída a starší: Antonín Rousek, 71 knih

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157664265557716"}}

Dernisáž výstavy S pohádkou do světa fantazie

10. 2. 2015

„Dítě se nenarodí nahé, je ověnčeno starými tradicemi a tisíciletými instinkty. Má přirozenou touhu naslouchat příběhům, zpívat, malovat a tančit. Pohádka vytváří duši dítěte.“ (Karel Čapek)
Byla to poslední možnost zhlédnout výstavu výtvarných prací v projektu vytvořeného na podporu čtenářství.
Mohli jste vidět 12 lekcí – 6 pohádek zhmotněných ve výtvarné podobě i v hudebním provedení. K dispozici byly obrázky, fotografie z jednotlivých lekcí a prezentace Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Skupina dětí, které společně absolvovaly lekce muzikoterapie a arteterapie, nám dokázala, že vnímání krásy a hudby máme všichni společné.
Projekt se uskutečnil díky finančnímu daru EOP Opatovice a.s. a za přispění Pardubického kraje.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157663745738770"}}

Origami

20. 2. 2015

O jarních prázdninách jsme si společně mohli vyzkoušet skládat papír do nejrůznějších podob.
Pod vedením lektora jsme tak vytvořili labutě, jeřáby, ale i žáby a další zajímavosti z papíru. Vyzkoušeli jsme si, že skládat papír důkladně vyžaduje trpělivost a přesnost, ale nakonec si s tím poradily i malé děti. Domů jsme si odnášeli krásné papírové tvory, kteří zkrášlí domácnost nebo se stanou originálním dárkem.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658581103882"}}

Besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

9. a 16. 3. 2015

V březnu u nás proběhly besedy pro první třídy, které se zapojily do projektu Knížka pro prvňáčka. Třídy absolvovaly vedle jedné z knihovnických lekcí také besedu s Klárou Smolíkovou, aby pak na konci školního roku mohly být pasovány na čtenáře. Tématy besed byla nově vydaná kniha Na hradě Bradě a přiblížení husitství. Děti si tak mohly osvojit základy komiksu a dozvědět se i řadu historických zajímavostí.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157661999590183"}}

Noc s Andersenem

26. 3. 2015

Noci se zúčastnilo osmnáct dětí, které byly pozvány do světa pohádek Jana Drdy a také na hrad Brada.
Děti se seznámily s Jasněnkou a létajícím ševcem, se Zapomenutým čertem, s Jakubem a Majdalenkou a dalšími pohádkami. Podle nich si vytvořily škrabošky a vydaly se na výpravu do pardubického zámku, kde čelily čarodějnici a jejím nástrahám. Musely prokázat, že pohádky dobře znají, aby dostaly sladkou odměnu. Po návratu je čekala bohatá večeře a tanec následovaný vyprávěním a hraním pohádky o Čertovi a Káče ve sklepě. Děti si pak mohly vytvořit vlastního čerta z vařečky, nebo navrhnout placku, kterou obratem dostaly vyrobenou. Četlo se z nové knihy Kláry Smolíkové Na hradě Bradě, čehož se ujala paní ředitelka, a večer zakončila muzikoterapie s lektorkou Markétou Havlovou. Po půlnoci se děti vydaly na kutě.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656281787483"}}

Velikonoční výtvarná dílna

2. 4. 2015

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157663746787480"}}

Čtenář roku 2015: Nejlepší čtenář je táta

3. 4. 2015

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračoval v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.
V roce 2015 knihovny hledaly nejlepšího čtenáře roku – TÁTU. Tátové čtenáři měli mít v tomto roce nezletilé děti, průkazku do knihovny, kde si nejen půjčují dokumenty, ale oceňovalo se také jejich aktivní zapojení do činnosti jejich knihovny. Kampaň letos probíhala ve spolupráci s Ligou otevřených mužů, která každý týden dodávala tipy tátům čtenářům.
V naší knihovně byl oceněn Pavel Eisner, tatínek dvou dětí, které pilně navštěvují knihovnu a aktivně se i s tátou zapojují do našich akcí. Gratulujeme!

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157661987067824"}}

Beseda s Milanem Halouskem a Krtečkem

18. 5. 2015

V knihovně jsme uspořádali program, který nesl název "Krteček v kosmu". Dvě třídy z mateřské školky se tak mohly vydat do vesmíru společně se slavným plyšáčkem, který se na nás přišel i osobně podívat. O jeho dobrodružné výpravě na palubě raketoplánu pod ochranou astronauta Andrewa Feustela promluvil Milan Halousek, členem České kosmické kanceláře.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658539403216"}}

Pololetní vyhlášení soutěže Lovci perel

19. 6. 2015

Vyhlásili jsme pololetní výsledky dětské soutěže Lovci perel. Účastníci mohli v rámci zábavného dopoledne zažít kytarový koncert, setkat se s Krtečkem, který byl ve vesmíru, prostřednictvím programu Milana Halouska z České kosmické kanceláře či nakoupit na Morionském trhu. Po knihovně proběhla netradiční prohlídka jejích zákoutí a s pomocí knížek a poutavého povídání jsme se vydali také na Mars. Kompletní výsledky soutěže si můžete přijít prohlédnout na dětské oddělení a těšíme se, že Lovci budou pokračovat až do listopadu. Stále se můžete přihlásit a stát se jedním z nás!

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658539654886"}}

Pasování prvňáčků na čtenáře

10. - 19. 6. 2015

Žáci prvních tříd základních škol, kteří se aktivně zapojili do celoroční spolupráce s dětským oddělením krajské knihovny, byli panem králem Vendelínem VIII. pasováni na čtenáře - Rytíře krásného slova. Spolu s knížkou pro prvňáčka si odnesli i poukaz na registraci v knihovně na jeden rok zdarma. Jedinečný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je organizován KDK SKIP ČR a jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR.
Letos bylo pasováno celkem 265 prvňáčků ze ZŠ Pardubice - Spořilov, ZŠ Pardubice, Štefánikova, ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí, ZŠ a MŠ Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, ZŠ a MŠ KLAS, Pardubice – Rosice, ZŠ Závodu míru – s rozšířenou výukou jazyků, nábřeží Závodu míru.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157656281283713"}}

Příměstský tábor v knihovně

3. - 7. 8. 2015

Děkujeme za vstřícné reakce dětí i rodičů!
"Letní příměstský tábor v knihovně byl pro Káju jedním z nejlepších prázdninových zážitků. Den naplněný četbou, hudebním a výtvarným tvořením je prostě ideální den, jak se sama tehdy vyjádřila a nás tím rozesmála. (…)
A neméně jsme obdivovali obětavost a trpělivost týmu knihovnic, které se dětem věnovaly. Díky této akci se Kája hodně osamostatnila při návštěvách v knihovně a našla si cestu k dalším typům knížek, např. těch s důrazem na výtvarnou stránku."

"Vzhledem k tomu, že syn je spíše sportovně založený, měla jsem obavy, zda se mu bude na táboře v knihovně líbit. Mé obavy však, jak se posléze ukázalo, byly zbytečné. Již od prvního dne byl syn nadšen a celou cestu domů mi barvitě líčil zážitky z celého dne. Velký ohlas u něj měla muzikoterapie, bubnování a prvky jógy. Neméně jej bavily výtvarné dílny a společné tvoření.
Snažíme se syna vést ke čtení, ale v tomto věku je lákadel, které jsou momentálně zajímavější, víc. Přesto mne mile překvapilo, že si syn již první den přinesl domů knihu (Lassie se vrací), kterou si sám vybral, a s velkým odhodláním a zápalem si ji přečetl.
Pro celkové zhodnocení tábora je asi nejvýstižnější synův povzdech, že je škoda, že tábor už končí. Příští rok ne týden, ale třeba i čtrnáct dní."

"Dcera se zúčastnila vámi pořádaného příměstského tábora, moc se jí tam líbilo. Bavila ji jak arteterapie, z té nejvíce modelování, tak i muzikoterapie, kde si mohla vyzkoušet různé hudební nástroje. Samozřejmě i odpočinek s knihou se jí líbil, protože je od mala zvyklá na čtení pohádek a příběhů. Nadšená byla ze závěrečného malování na obličej. Každý den vypravovala o svých zážitcích, bylo na ní vidět, že ji to v knihovně bavilo."

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157658612201155"}}

Beseda s Klárou Smolíkovou

7. 10. 2015

V rámci Týdne knihoven jsme v našem sklepení uvítali spisovatelku, scénáristku a lektorku Kláru Smolíkovou, autorku úspěšných knih Řemesla, Jak se staví město, Husité, Husův dům a dalších. Představila nám svůj nejnovější přírůstek, knihu H. U. S., a dvěma třídám povyprávěla o Husově době a osobnosti. Napínavé vyprávění prokládala úkoly pro děti a co se nestihlo na besedě, mohli učitelé dohnat ještě ve škole.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157660617220598"}}

Týden knihoven

8. 10. 2015

Ve čtvrtek 8. října se knihovnice Krajské knihovny v Pardubicích rozhodly ukázat čtenářům i veřejnosti, že knihovna může být místem plným nejen pohody, ale i zábavy. Inspirovalo je k tomu motto „Zažijte knihovnu jinak“ letošního 19. Ročníku Týdne knihoven, který probíhal od 5. do 11. října. Z malého dětského oddělení se stalo zákoutí čar a kouzel pod taktovkou dvou čarodějnic a zájemce z řad mládeže přivítala indiánka a elfí čaroděj. :-)

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157663624448289"}}

Larp Ook!

20. 10. 2015

Knihovna se po zavíračce proměnila v labyrint plný literárních postav. Navštívil nás Hercule Poirot, Marigold, ale také třeba Jan Žižka. Společnými silami osvobodili zemi Eragona z moci Galbatorixe a splnili své sny v říši mocného Deliria.
V rámci interaktivní zážitkové hry na motivy oblíbených knížek jsme si mohli vyzkoušet svobodné vyprávění a bezbřehost fantazie. Hráči od desíti do dvaceti pěti let společně objevovali kouzlo hrdinů a splétali jejich příběhy do jediného celku. Stačila troška odvahy a skvělý zážitek byl na světě. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se někdy příště!

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157659059590454"}}

Vyhlášení výsledků soutěže Lovci perel a Den pro dětskou knihu

28. 11. 2015

Na Dnu pro dětskou knihu jsme vyhlásili výsledky třetího ročníku soutěže Lovci perel. Nabízíme vám vybrané statistiky:
Přihlásilo se 99 dětí. Celkem je to 62 dívek a 35 chlapců. Ale 15 z nich se aktivně nezapojilo (nemá perlu).
Přečetlo se 1066 knih (neboli perel). Lovci četli 475 různých (druhů) knih.
Dívky nasbíraly 568 perel a chlapci 498 perel. Ačkoli ve třech kategoriích vítězili chlapci, v celkovém počtu přečtených knih jsou na tom lépe dívky. I díky tomu, že jich je víc.
Zapojilo se 25 škol od MŠ po gymnázia. Nejhojněji jsou zastoupeny ZŠ Staňkova, ZŠ Polabiny I, ZŠ Štefánikova a ZŠ Benešovo náměstí.
Nasbírané perly si můžete až do konce ledna vyzvednout u knihovnic.
Otvíráme další ročník této oblíbené soutěže a těšíme se na stávající i nové čtenáře. Přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku.
Behem dne slavila knihovna Den pro dětskou knihu a připravila pro malé čtenáře a jejich doprovod řadu výtvarných, hudebních a divadelních akcí. Při této příležitosti knihovnu navštívilo na tři sta účastníků a odneslo si vedle drobných dárků také pohodu příjemně prožité soboty.
Na programu se spolupodílela i Galerie města Pardubic, Pardubický zámek a Příhrádek.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157660086760794"}}

Vánoční besídka

10. 12. 2015

Tradiční vánoční besídku jsme si užili s pardubickou mateřskou školkou Kamarád. Děti si připravily krásný program a věnovaly knihovně společné přání k Vánocům.

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157664170306251"}}
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License