2019

Sportovně anglický tábor

Sportovně anglický tábor se uskutečnil v termínu 26.-30. srpna 2019 a byl určen pro děti od 8 do 12 let. Děti se zdokonaly v angličtině a seznámily se s sportovními hry, které se hrají v anglicky mluvících zemích.


Noc s Andersenem

Andersenem se uskutečnila v pohádkovém i dobrodružném duchu. Připomněli jsme si známé i neznámé knihy Petra Síse.


Dinosaurům v patách

Beseda se spisovatelkou M. Vítkovou pro mateřské školky. Beseda věnovaná příběhům ze života pravěkých ještěrů podle stejnojmenné knihy autorky. Akce proběhla v půjčovně dětského oddělení.


Výtvarná dílna Dinosauři

tematická tvorba dinosaurů z různých materiálů


Čteme s Beksou

(2. ročník úspěšného projektu). Čtení s hráčem basketbalového klubu BK JIP Pardubice pro žáky 3. tříd z různých základních škol.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License