Bookstart

Bookstart - S knížkou do života

bookstart.png

Projekt Bookstart, známý v českém prostředí jako S knížkou do života, představuje mezinárodní iniciativu, do níž se zapojují všechny typy knihoven v daném územním celku. Cílem projektu je plnit jednu z nejdůležitějších a zatím velmi málo rozšířených funkcí knihoven v dnešní době – aktivní zapojení rodičů a seznamování nejmenších čtenářů s knihami a širokým spektrem příběhů a informací.


Naše knihovna v rámci projektu nabízí:

Dárkový bookstartový balíček a registrace do knihovny:

Přihlášení na recepci k účasti v programu Bookstart opravňuje k získání dárkového bookstartového balíčku s knihou a dalšími materiály.

 • Registrace do knihovny s výhodami:
  • Děti ve věku 0-1 rok získávají zdarma registraci na první tři roky a dárkový balíček.
  • Děti ve věku 1-3 roky mají zdarma registraci na jeden rok a dárkový balíček.
  • Děti starší tří let dostávají dárkový balíček určený pro věk do 6 let.
  • Pro děti se sluchovými obtížemi je k dispozici speciální dárkový balíček.
 • Již registrované děti v knihovně obdrží dárkový balíček po oznámení na recepci, že se chtějí zapojit do programu Bookstart.

Minizpívánky pro nejmenší děti:

 • Účastníci mohou se zvýhodněnou cenou navštěvovat Minizpívánky, které jsou určeny pro nejmenší děti. Minizpívánky se konají každé úterý ve dvou bězích. Kapacita pro tento školní rok, tedy do června, je momentálně plně obsazena. Přihlašování na školní rok 2024-2025 bude spuštěno v srpnu 2024 na této stránce.

Na dětském oddělení máme vyhrazenou knihovničku s knížkami pro nejmenší čtenáře umístěnou nedaleko výtahu.

Těšíme se na vás!


Minizpívánky

hudba.png

V rámci projektu „Bookstart: S knížkou do života“ u nás probíhají Minizpívánky, setkání s písničkami a říkankami.

Bookstart je program organizovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků a má za cíl seznamit nejmenší děti s prostředím knihovny a s knížkami. V naší knihovně se realizuje formou Minizpívánek.

Určeno pro: děti 0–3 let věku
Podmínky přijetí do programu: stát se čtenářem KK, tzn. mít kartu čtenáře.
Registrace do knihovny probíhá v recepci KK na základě vyplněné přihlášky a podepsané zástupcem dítěte.

Pokud se do programu Bookstart registrujete do 1 roku věku dítěte, získáte bezplatný čtenářský průkaz do věku 3 let dítěte.

Knihovna vám věnuje

 • dárkový set Bookstart (předáme vám ho na dětském oddělení)
 • možnost přihlásit se do Bookstart Minizpívánek přednostně a za zvýhodněnou cenu.

Do projektu Bookstart se může přihlásit každé dítě bez ohledu na to, zdali chce navštěvovat Minizpívánky.

hudba.png

Minizpívánky

Budou probíhat každé úterý a to 8.30–9.10 pro nové členy a 9.15–9.55 pro ty, kteří už kurz navštěvovali.

Úhrada je vždy na 3 měsíce (září – listopad, prosinec – únor, březen – květen), proběhne v recepci knihovny.

 • Při přihlášení dítěte do 12 měsíců věku dítěte: Úhrada 30 Kč / lekci x počet lekcí po dobu 3 aktuálních měsíců
 • Při přihlášení dítěte staršího 1 roku: Úhrada 50 Kč / lekci x počet lekcí po dobu 3 aktuálních měsíců
 • Pokud chcete platit jen jednotlivé vstupné, cena je 60 Kč za jednu lekci. Nevyužité lekce se zpět neproplácejí.

Na tento program je nutné se v předstihu přihlásit, počet míst je omezený. Do programu na následující školní rok se zpravidla hlásí v srpnu na této stránce.

Elektronicky Vám bude zasláno potvrzení o přijetí dítěte, případně informace o zařazení na listinu náhradníků. Úhrada se provádí vždy první úterý v 1. měsíci daného trimestru v recepci knihovny. Doklad o úhradě si uschováte a předložíte lektorce na 1. hodině, bude tak s Vámi po dobu uhrazených měsíců počítat.

V případě nemoci, absence programu Vám bude nabídnuta náhrada v jarních měsících, vždy v úterý ve stejném čase.

Děti, které nejsou přihlášené do programu Bookstart, se mohou zúčastnit Minizpívánek pouze za předpokladu, že konkrétní lekce v úterý nebude naplněna přihlášenými dětmi. V den konání rozhodne lektorka před výukou.
- Úhrada je 60 Kč / lekci, úhrada proběhne v recepci.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License