Bookstart

Otevíráme Minizpívánky

hudba.png

V rámci projektu „Bookstart: S knížkou do života“ otevíráme i v nadcházejícím školním roce Minizpívánky, setkání s písničkami a říkankami.

Bookstart je program organizovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků a má za cíl seznamit nejmenší děti s prostředím knihovny a s knížkami. V naší knihovně se realizuje formou Minizpívánek.

Určeno pro: děti 0–3 let věku
Podmínky přijetí do programu: stát se čtenářem KK, tzn. mít kartu čtenáře.
Registrace do knihovny probíhá v recepci KK na základě vyplněné přihlášky a podepsané zástupcem dítěte.

Pokud se do programu Bookstart registrujete do 1 roku věku dítěte, získáte bezplatný čtenářský průkaz do věku 3 let dítěte.

Knihovna vám věnuje

  • dárkový set Bookstart (předáme vám ho na dětském oddělení)
  • možnost přihlásit se do Bookstart Minizpívánek přednostně a za zvýhodněnou cenu.

Do projektu Bookstart se může přihlásit každé dítě bez ohledu na to, zdali chce navštěvovat Minizpívánky.

hudba.png

Minizpívánky

Budou probíhat každé úterý a to 8.30–9.10 pro nové členy a 9.15–9.55 pro ty, kteří už kurz navštěvovali.

Úhrada je vždy na 3 měsíce (září – listopad, prosinec – únor, březen – květen), proběhne v recepci knihovny.

  • Při přihlášení dítěte do 12 měsíců věku dítěte: Úhrada 30 Kč / lekci x počet lekcí po dobu 3 aktuálních měsíců
  • Při přihlášení dítěte staršího 1 roku: Úhrada 50 Kč / lekci x počet lekcí po dobu 3 aktuálních měsíců
  • Pokud chcete platit jen jednotlivé vstupné, cena je 60 Kč za jednu lekci. Nevyužité lekce se zpět neproplácejí.

Na tento program je nutné se v předstihu přihlásit přes formulář do 31. 8. 2023, počet míst je omezený!

Elektronicky Vám bude zasláno potvrzení o přijetí dítěte, případně informace o zařazení na listinu náhradníků. Úhrada se provádí vždy první úterý v 1. měsíci daného trimestru v recepci knihovny. Doklad o úhradě si uschováte a předložíte lektorce na 1. hodině, bude tak s Vámi po dobu uhrazených měsíců počítat.

V případě nemoci, absence programu Vám bude nabídnuta náhrada v jarních měsících, vždy v úterý ve stejném čase.

Děti, které nejsou přihlášené do programu Bookstart, se mohou zúčastnit Minizpívánek pouze za předpokladu, že konkrétní lekce v úterý nebude naplněna přihlášenými dětmi. V den konání rozhodne lektorka před výukou.
- Úhrada je 60 Kč / lekci, úhrada proběhne v recepci.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License