Hudební programy

Babymusic bude!

hudba.png

Přijďte na BABYMUSIC – České zpívánky. Naše kurzy plné písniček, říkadel, her a zábavy navštěvují malé skupinky dětí společně se svými rodiči.
Vaši ratolest čeká hodinka příjemného muzicírování, zpěvu, objevování rytmů a zvuků, setkávání s lákavými hudebními nástroji a dalšími pestrými pomůckami.
Kdy: úterky v klubovně dětského oddělení od 10.10 do 10.55 h

Informace a přihlášky na: zc.cisumybab|cisumybab#zc.cisumybab|cisumybab (mob.: 734 283 498)


Čarování s pohádkou

hudba.png

Knihovnu navštěvuje stále větší množství rodičů s malými (předškolními) dětmi. Jsme si vědomi toho, že právě v tomto věku je možné pozitivně posílit vztah dětí k četbě a ke knihám.
Krajská knihovna podporuje čtenářský projekt Čarování s pohádkou určený pro předškolní děti. V programu chceme vytvořit co nejpříjemnější prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře. Spojením pohádek a prvků muzikoterapie budeme rozvíjet i dětskou fantazii a osobnost. Součástí lekcí bude i doporučení vhodné literatury pro domácí poslech a předčítání.

Cíl: rozvíjet předčtenářské dovednosti u dětí, schopnost naslouchat a soustředit se na čtený či vyprávěný text, rozvoj slovní zásoby, vtažení do děje pomocí různých technik (hra na tělo, zpěv, rytmizace, hra na přírodní hudební nástroje, využití prvků muzikoterapie). Součástí programu bude i nabídka knih vhodných pro domácí předčítání.

Pro koho? Děti ve věku 4–6 let
Kde? Dětské oddělení KK v Pardubicích
Kdy? Vždy jednu sobotu v měsíci v čase 10.15–11.00.
Termíny lekcí: 23. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12. 2023
Cena: 100 Kč za lekci
Lektorka: Vendula Burkoňová
Přihlášky: hlaste se na e-mail: zc.avonokrub|aludnev#zc.avonokrub|aludnev


Minizpívánky

hudba.png

Setkání se realizují v rámci projektu Bookstart.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License