Jak se stanu čtenářem?

Jak se mohu přihlásit?

Potřebuješ zákonného zástupce, což je některý rodič. Na recepci knihovny (to je vpravo od vstupu) společně vyplníte přihlášku a rodiče ji podepíší. Dostanete pak čtenářskou průkazku, kterou si podepíšeš.

Budu něco platit?

Jako dětský čtenář platíš 60 Kč na jeden rok. Máš pak umožněn přístup do všech částí knihovny, nejen na dětské oddělení.

Mohu si půjčovat bez průkazky?

Bez průkazky můžeš pouze vracet.

Může moji průkazku použít kamarád?

Rozhodně ne – tvoje průkazka slouží jen tobě. Pokud nemůžeš přijít osobně, mohou ti na ni půjčit rodiče – ale nikdo jiný. Pokud mají průkazky i tvoji sourozenci, hlídej si, abys měl na té své opravdu jen svoje výpůjčky: vyhneš se nepříjemnostem, kdyby sourozenci knížkám něco vyvedli a měl/a bys je na svém kontě ty.

Co když ztratím nebo zničím průkazku?

Zaplatíš 30 Kč za novou průkazku. Nová průkazka se vyřizuje na recepci.

Platí moje průkazka i v jiných knihovnách našeho města?

Pokud máš zařízený společný průkaz (bílá kartička), můžeš jej použít v ostatních městských knihovnách na území Pardubic.
Společný průkaz se týká těchto knihoven: Krajská knihovna v Pardubicích, knihovny městských částí Doubravice, Dubina, Dukla, Hostovice, Nemošice, Ohrazenice, Pardubičky, Polabiny, Rosice nad Labem, Staré Čivice a Svítkov.

Kolik knížek si mohu půjčit?

Na dětském oddělení si můžeš půjčit deset knih (myšlena obě oddělení společně), k tomu 10 časopisů, 5 zvukových nahrávek, 5 e-booků, 3 DVD, 1 tematický batůžek, 1 deskovou hru a 1 elektronickou tužku Albi.

Na jak dlouho se půjčuje?

Vše se půjčuje na měsíc. Před koncem výpůjčky si můžeš knihy nechat prodloužit o další měsíc. Pozor, časopisy, CD, hry, albi tužku a kufříky prodlužovat nejdou! Každá kniha může být prodloužena až dvakrát.

Co se stane, když nevrátím knihy včas?

Začnou ti chodit upomínky a budeš platit pokutu. Zpozdné je 2 Kč za položku a den.

Jak se vracejí knížky?

Při vracení knížek nepotřebuješ mít u sebe průkazku, ta je nutná na půjčování. Knížky nejlépe vracej tam, odkud ji máš (malé nebo velké dětské oddělení), nebo dole na recepci. Knihy můžeš vracet i do biblioboxů - ale jen knihy! Přímo na dětském oddělení pak vracíš deskovky, kufříky a albi tužky - musíme zkontrolovat obsah a funkčnost. Knihu nevracej do regálu, ale dej ji knihovnici / knihovníkovi, aby ji mohl(a) odečíst z tvého účtu.

Na co jsou Biblioboxy?

Biblioboxy jsou speciální schránky. Slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřená. Určitě můžeš vracet knihy i tam – ale pozor, jenom knihy! Nedávej tam časopisy, CD ani hry. Jedna umístěná hned z boční strany knihovny (naproti zvonici) a druhá vpravo od hlavního vchodu ve výklenku. Také najdeš stejně označené Biblioboxy rozmístěné po městě.

Co se stane, když knihu nebo časopis ztratím? Nebo ji poničím?

Přijď ztrátu nebo poškození oznámit a domluvit se na náhradě. Hlavu ti nikdo neutrhne, může se to stát každému.

Mohu si knížku zamluvit?

Čtenář může o rezervaci požádat osobně nebo samostatně formou virtuální návštěvy na adrese www.kkpce.cz přes internetový katalog.

Jak funguje půjčování e-booků?

Na portálu https://www.palmknihy.cz/ se zdarma zaregistruješ pod stejným emailem, který jsi uvedl/a ve čtenářském kontě katalogu knihovny.
Stáhneš si do svého zařízení aplikaci Palmknihy a přihlásíš se do ní stejným způsobem.
V online knihovním katalogu můžeš po přihlášení do svého konta vyhledávat e-knihy a stahovat je do své aplikace (limit je 5 knih na měsíc). Knihy jsou pak dostupné 31 dní.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License