Kontakt
IMG_8240.JPG

Adresa:

Krajská knihovna v Pardubicích
dětské oddělení
Pernštýnské nám. 77, Pardubice 530 94

Webové stránky Krajské knihovny:

www.knihovna-pardubice.cz
www.kkpce.cz

E-mail: zc.ecibudrap-anvohink|ited#zc.ecibudrap-anvohink|ited

Knihovnice

Malé dětské oddělení (pro děti 0–10 let, mateřské školky a 1.–3. třída ZŠ):

Vedoucí Lenka Šilarová, zc.ecibudrap-anvohink|avoralis.l#zc.ecibudrap-anvohink|avoralis.l
Blanka Skalická, zc.ecibudrap-anvohink|akcilaks.b#zc.ecibudrap-anvohink|akcilaks.b
Telefon: 466 531 245

Velké dětské oddělení (pro děti 11–15 let, 4. třída ZŠ a starší):

Daniel Bohovic, zc.ecibudrap-anvohink|civohob.d#zc.ecibudrap-anvohink|civohob.d
Telefon: 466 531 246

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License