Lekce a besedy

sova.png

Nabídka besed a lekcí pro školy 2017–2018

Ve školním roce 2017/18 jsme připravili širokou nabídku informačních lekcí a tematických besed, které se konají vždy ve STŘEDU, ČTVRTEK a PÁTEK od 10,00 hodin po vzájemné dohodě učitelů s knihovnicemi.
Bližší informace na tel. 466 531 246/245 nebo osobně na dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích. Další informace o programech najdete na tomto odkazu.


sova.png

Informační lekce

Pro školy

Datum: 20. a 21. 9. v 10.00–11.00

Cílem lekce je seznámit žáky se základní prací s informací. Žáci se naučí jednoduché klasifikaci knih, orientaci v knihovně a vyhledávání v jejím fondu s ohledem na jejich věk. Lekce je základem pro další práci s literaturou a je vhodná jako první setkání s dětským oddělením knihovny. Děti na druhém stupni ZŠ se seznamují s Mezinárodním desetinným tříděním odborné literatury a získávají znalosti ohledně orientace v naučných knihách platné ve všech knihovnách.


sova.png

Pověsti Pardubicka I

Pro školy

Datum: 20. 9. v 10.00–11.00
Lekce seznamující s nejznámějšími pověstmi o pardubickém znaku a o znaku pánů z Pernštejna. Děti se hravou formou seznámí s pardubickým koněm a s příběhem o zubrovi. Součástí besedy je dramatizace pověstí.


sova.png

Dobrodružná literatura s dětskými hrdiny

Pro školy

Datum: 22. 9. v 10.00–11.00
Beseda představuje moderní i klasické knihy pro čtenáře vhodné pro jejich věk a rozšíření obzorů. Vedle dobře známých a zavedených titulů se seznámí s vybranými knihami z poslední doby a to skrze textové nebo zvukové ukázky. Důraz pak klademe na domácí autory.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License