Lekce a besedy

sova.png

Nabídka besed a lekcí pro školy 2019-2020

Ve školním roce 2019/20 jsme připravili širokou nabídku informačních lekcí a tematických besed, které se konají vždy ve STŘEDU, ČTVRTEK a PÁTEK od 10,00 hodin po vzájemné dohodě učitelů s knihovnicemi.
Bližší informace na tel. 466 531 246/245 nebo osobně na dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích. Nové Detektivní besedy pro žáky ZŠ a lekce z knih Davida Walliamse (Babička Drsňačka) se konají vždy v PONDĚLÍ a STŘEDU od 8.30 hodin po vzájemné dohodě učitelů s knihovnicemi. Další informace o programech najdete na zde.


Čteme s Beksou

První společné čtení třeťáků ze ZŠ Npor. Eliáše, Pardubice – Polabiny, zástupců sportovního basketbalového klubu BEKSA JIP Pardubice a knihovnicemi proběhla 7. listopadu na dětském oddělení krajské knihovny. Všichni zúčastnění se svěřili se svými zkušenostmi se čtením knih. Děti si po vzájemné dohodě vybraly knížku pro společnou četbu. „ Myslím, že nás čtení knihy obohatí stejně, jako čtení v čítance.“ podotkla paní učitelka Daniela Svobodová. Knížku dětem rozečetl Radek Nečas kapitán basketbalového týmu. „ Všichni se těšíme na závěrečnou zprávu o knize,“ povzbudil žáky René Peška, mluvčí basketbalového týmu. Úkolem dětí bude knihu přiblížit nejen obsahově, ale mohou malovat, přidat ilustrace, další příběhy i informace o autorovi. Do konce týdne se sejdeme se všemi třetími třídami z této základní školy.


sova.png

Informační lekce

Pro školy

Datum:
11.,12. a 13. ledna v 10.00–11.00 1. tř. ZŠ Spořilov
17.,18. a 24.ledna v 10.00–11.00 1 tř. ZŠ Benešova

Cílem lekce je seznámit žáky se základní prací s informací. Žáci se naučí jednoduché klasifikaci knih, orientaci v knihovně a vyhledávání v jejím fondu s ohledem na jejich věk. Lekce je základem pro další práci s literaturou a je vhodná jako první setkání s dětským oddělením knihovny. Děti na druhém stupni ZŠ se seznamují s Mezinárodním desetinným tříděním odborné literatury a získávají znalosti ohledně orientace v naučných knihách platné ve všech knihovnách.


sova.png

Dobrodružná literatura s dětskými hrdiny

Pro školy

Datum:
18.ledna v 9.45–10.45 3. tř. ZŠ Svítkov

Beseda představuje moderní i klasické knihy pro čtenáře vhodné pro jejich věk a rozšíření obzorů. Vedle dobře známých a zavedených titulů se seznámí s vybranými knihami z poslední doby a to skrze textové nebo zvukové ukázky. Důraz pak klademe na domácí autory.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License