Lovci perel
knihy1.png

Probíhá 11. ročník soutěže Lovci perel!

Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2024.
Vyhlášení celoročních výsledků soutěže proběhne 21. 6. 2024.
Morionské trhy budou otevřeny v termínech 4.⎼8. 12. 2023 a 22.⎼28. 6. 2024.

 • moderní vyhledávání všech knih zařazených do soutěže
 • více jak 4020 připravených perlorodek
 • generování a tisk otázek
 • online profil umožňující sledovat svůj postup ve hře
 • hodnocení knih
 • předvýběr knih
 • seznam již přečtených knih

Jak se přihlásit a jak soutěžit?

Soutěž je určena pro děti od 5⎼15 let, kteří mají průkazku čtenáře do naší knihovny. Soutěžit lze ve 4. kategoriích: mateřská škola, 1.⎼2. třída, 3.⎼5. třída, 6.⎼9. třída.
Na výpůjčním pultu vám knihovníci a knihovnice založí účet na webu www.lovciperel.cz.

Na web budete mít přístup i z domu. Můžete se tam podívat na knihy (“perlorodky”), které jsou zařazené do soutěže, a vytisknout si otázky ke knihám, které vás zajímají. Až budete knihu číst, budete zároveň odpovídat na kontrolní otázky, které ověří, že jste knihu četli. Podepsaný list pak přineste do knihovny.

Knihovníci a knihovnice vaše pracovní listy zkontrolují a knihu přiřadí do vašeho účtu na webu Lovců perel. Za správné vyplnění povinných otázek v pracovním listu také získáte korálek ⎼ perlu. Perly se během soutěže sbírají na drátky a jsou hrdě vystaveny na našem oddělení. Perly si soutěžící odnášejí po vyhlášení výsledků.

Součástí listu jsou nepovinné otázky. Za ně je možné získat honorář ve speciální měně, morionech. Moriony se dají získat i za pěkný obrázek k perlorodce.

Je možné tvořit otázky a pracovní listy i ke knihám, které máte rádi, ale ještě v soutěži nejsou zařazené. Zpracujete-li svůj pracovní list i s odpověďmi, i za tyto listy získáte perlu. Nezapomeňte napsat číslo stránky, kde se správná odpověď nachází (aby to mohli knihovnice a knihovníci zkontrolovat). Váš tip na knihu se pak zařadí i do seznamu perlorodek.

Soutěžící, kteří se zúčastnili předchozích ročníků, nemohou číst tytéž knihy a získat za ně perly opakovaně.

Co můžete vyhrát?

 • Perlu za každou knihu.
 • Roční prodloužení registrace do naší knihovny zdarma, pokud přečtete a odevzdáte správně vyplněné listy k aspoň deseti knihám.
 • Diplomy a věcné ceny pro vítěze.
 • Soutěžní záložku.
 • Přístup na Morionský trh, kde bude možné za herní peníze (moriony) nakoupit nejrůznější zboží.

soutez.png

Vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže

V letošním ročníku se přihlásilo 43 čtenářů a z nich se zapojilo 35 lovců. Jen osm čtenářů letos neulovilo perlu, ale to nevadí, protože může pokračovat příští rok.
Knihy se četly v průběhu devíti měsíců.
25 děvčat a 10 chlapců nasbíralo 586 perel celkem. To je přes 17 knih na jednoho čtenáře.
Děvčata přečetla 440 knih, chlapci 146.

Nejčtenější knihy
Teta to plete, Pan Sova, Šedík a Bubi, Myška a pohádková polívka, Kvak a Žbluňk (jsou kamarádi, se bojí
rádi), F jako Fík.

Kategorie MŠ
Měli jsme tři čtenáře a čtenářky. Dohromady přečetli 35 knih!
3. místo Lea Kratochvílová , 8 knih
2. místo Lucie Götzová, 13 knih
1. místo Vilém Kohoutek, 14 knih

Kategorie 1.–2. třída
V této kategorii se zúčastnilo 16 čtenářů a čtenářek.
Dohromady přečetli 357 knih.
3. místo Christopher Beníšek, 50 perel
2. místo Ema Kohoutková, 83 perel
1. místo Adéla Stroupková, 89 perel

3.–5. třída
V této kategorii soutěžilo 13 dětí. Dohromady nalovily 151 perel.
3. místo Eliška Růžová, 24 perel
2. místo Kateřina Kamanová, 31 perel
1. místo Ema Řeháková, 33 perel

6.–9. třída
V této kategorii máme jen dva soutěžící. Dohromady nalovili 43 perel.
2. místo Lenka Hallerová, 17 perel
1. místo Eliška Drbalová 26 perel

11. ročník soutěže u nás započne 1. 9. 2023.
Soutěž bude probíhat do 31. 5. 2024.
Vyhlášení celoročních výsledků soutěže proběhne 21. 6. 2024.
Morionské trhy budou otevřeny v termínech 4.⎼8. 12. 2023 a 22.⎼28. 6. 2024


Archiv

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License